depozitáře vhtm

Vladek Vácha

VOJENSKO HISTORICKO TECHNICKÉ MUZEUM

 

        Depozitáře muzea skrývají dalších 30000 exponátů z oblasti letectví, vojenství, techniky od roku 1854 až do současnosti. Přes 10000 příruček na leteckou techniku, výrobní dokumentace,  archiválie z oblasti vojenství, vojenské techniky,  fotografie.

 

 

       

V roce 2014 se podařilo zakoupit prostory pro stálé výstavy, depozitáře o rozloze 1000m2.  Tímto prosím o finanční či materiálovou pomoc, sponzory, dary pro uvedení prostor do stavu umožňujících jejich funkci.

           Vladek Vácha - VHTM     tel pro sms: 724 333 769      e-mail: v.vacha@tiscali.cz 

Všechna práva na publikování informací v elektronické či jiné podobě, linkování částí stránek jsou vyhrazeny.

Autor stránek webmaster © 2004 - 2020

        Hledáme exponáty týkající se vojenství, darujte či jinak umožněte získání exponátů do VHTM pro jejich rekonstrukci a následnou prezentaci.

                          Více zde