Vladek Vácha

VOJENSKO HISTORICKO TECHNICKÉ MUZEUM

Stavba Polikarpov Po-2 LNB

Počátky:

          Již v minulosti jsem si oblíbil letoun Polikarpov Po-2, který byl znám hlavně ze svého působení ve druhé světové válce, kde se stal noční legendou jako noční bombardér. U nás pomáhal tento typ budovat společně s Pipery L-4 Cub poválečné aeroklubové létání. Před pár lety se mimo jiné podařilo získat několik manuálů na tento typ a nakonec i nekompletní výkresová dokumentace (výrobní), na model z roku 1937. Několik let trvalo nastudovat typ….různé verze, výrobní provedení…. Kdy například poválečná polská výroba je prakticky úplně něco jiného než „válečný oř“ Po-2.

           Několik let jsem si hrál s myšlenkou jeho stavby v provedení, které by odpovídalo těsně předválečné-válečné výrobě. Takových Polikarpovů je do prstů na jedné ruce a na území ČR se nachází „jen“ polský poválečný kus CSS-13 a letuschopný Po-2 v Mladé Boleslavi. U něho majitel uvádí, že se jedná o původní kus. Tomu ale neodpovídají křídla a další detaily. Pokud je tomu tak tak se jedná o kombinaci dílů původního Po-2 s díly (např. křídla) CSS-13 dle fotografií.

Poslední kapkou do rozhodnutí o stavbě byl nález vraku válečného Polikarpovu Po-2 Josefem Kotáskem na bývalém polním letišti SSSR z dob bojů na území Československa.  Tyto trosky  nám byly po společném jednání dlouhodobě zapůjčeny za účelem vystavení. Dochovaly se prvky řízení, kování trupu, křídel.

        Stavba byly zahájena v létě 2015. Během krátké doby se podařilo postavit nosníky a hlavní přepážku přední trupové části. Dále prvky horní karoserie přední části trupu, tvořenou několika přepážkami včetně částí prostoru pilotní kabiny. Stavba bude pokračovat opět v létě roku 2016.

     konstrukce karoserie pilotního prostoru                             přední přístrojová deska

  Dochované řízení letounu

        Vladek Vácha přebírá pozůstatky Po-2 

                        trupová přepážka                                                         detail přepážky

Všechna práva na publikování informací v elektronické či jiné podobě, linkování částí stránek jsou vyhrazeny.

Autor stránek webmaster © 2004 - 2020